Showing 4 from 4 Items

Toggle Filters
Count:
Sort by:
Order:

Naslaan Gids – Colin Lamont

Christelikesieningsoor Jesus fokus op die geloof dat Jesus die Messias is wie se aankoms, lewe en kruisdood in die Ou Testament van die Bybel voorspel word en dat Hy opgestaan het uit die dood. Jesus is die verpersoonliking van God en het Hy gekom om verlossing en versoening met God die Vader tebied. Jesus het self geengeskrewewerkeagtergelaatnieen die hoofbronne van inligtingrakende Sy lewe is die vier Evangelies van die Nuwe Testament, naamlik Matteus, Markus, Lukas en Johannes.

read more

Jesus Christ – Colin Lamont

This compilation of information regarding the most important person who has ever lived, can be utilised as a work of reference by learners, students and anyone else needing to do an in depth study on the life and times of Jesus. It is my personal conviction that the Bible is the Word of God and therefore absolutely true. This intense study of the person, Jesus, draws the inevitable conclusion that there has never been another person before or after Jesus who has made such an impact on the history of mankind and mankind itself.

read more

Dagstukkies uit God se hart – Colin Lamont

Iets belangrik en baie kosbaar het gebeur die dag toe ek Jesus Christus as my SaligmakerenVerlosseraangeneem het. My natuur is vervang en ek is ‘n nuwe mens. Sedert hierdie gebeurtenis in my lewe is ek soos ‘n babatjie wat nuut moet leer leef. Die natuur wat ek as nasaat van Adam verkry het, was aards.

read more