Meet the performers of Edna’s songs  /  Ontmoet die sangers wat  Edna se liedjies sing